Global content operating model

Digitale experiences zijn afhankelijk van content

De kansen van content

Met de juiste content optimaliseert u het klanttraject en zorgt u ervoor dat alle contactpunten op elkaar aansluiten. Deze content moet echter wereldwijd worden beheerd voor allerlei talen en kanalen, en dat vereist een nieuwe aanpak. Het is noodzakelijk om gegevens te centraliseren, processen te standaardiseren en technologie te integreren op één platform dat in alle stappen van het contentproces beschikbaar is. 

Het global content operating model (GCOM) is een complete strategie voor: 

 • Contentmanagement door meerdere afdelingen en op verschillende platformen. 
 • Het toepassen van processen voor internationale contentcreatie, -vertaling en -distributie. 
 • Het kiezen en profiteren van technologie en services die zorgen voor groei en verkoop. 
GCOM_hand_geometric_touchpoints_600_404
Bekijk ons webinar en ontdek hoe het GCOM met bedrijven meegroeit, zodat zij kunnen profiteren van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van AI

Ontdek het Global Content Operating Model

SDL's Global Content Operating Model (GCOM) definieert hoe uw contentprocessen en -technologie uw contentmakers helpen uw zakelijke doelen te behalen. Door deze aanpak kunnen organisaties hun contentcreatieproces transformeren van ad hoc naar een autonoom systeem wanneer ze mensen, processen en technologie op elkaar afstemmen. 

Continu en aansprekend

Binnen het volledige klanttraject.

Wereldwijd en lokaal

Effectieve en aansprekende content wereldwijd geleverd.

Intelligent en geautomatiseerd

Het beste van mens en machine.

Persoonlijk

Relevant, aansprekend en consistent.

Schaalbaar

Voor alle markten, merken, kanalen en talen.

Gelijktijdig

Op verschillende apparaten, kanalen en contactpunten.
Hoe ziet de toekomst van uw content eruit?

Onderzoeksrapporten

Sla munt uit uw content

De verwachting van klanten en het klanttraject veranderen voortdurend en als u succesvol wilt zijn, zult u daar met uw content op moeten inspelen.

Vergroot uw efficiëntie met een GCOM

U wilt met uw merk wereldwijd hetzelfde uitstralen, uw customer experience verbeteren en uw efficiëntie vergroten. De kans is groot dat u daarbij tegen allerlei organisatorische, technische en vertaalproblemen aanloopt. Met een global content operating model lost u die op.

Ontwikkeling en groei door transformatie

Ieder bedrijf bevindt zich in een bepaald ontwikkelingsstadium en groeit wanneer het (nieuwe) digitale mogelijkheden inzet om de customer experience voor zijn klanttrajecten te optimaliseren. 

Waar staat u nu?

Voordat u een uitgebreide strategie kunt gebruiken voor uw internationale content, moet u eerst vaststellen waar u nu staat ten opzichte van wat u wilt bereiken. Digitale content vereist de juiste combinatie van technologie en processen binnen het hele contentproces. Ieder bedrijf bevindt zich in een bepaald stadium en groeit naarmate het de customer experience, het klanttraject en de digitale transformatie steeds verder verbetert.

Stadia van het model

 • Ad hoc:  Zonder een internationaal contentverwerkingsmodel is het vertalen en distribueren van ieder stuk content telkens een nieuw en ongedocumenteerd ad-hocproces.
 • Herhaalbaar:  In reactie op deze inefficiënte manier van werken stappen bedrijven over op herhaalbare, handmatige stappen, waarbij ze vertrouwen op hand-offs tussen de verschillende stadia.
 • Beheerd:  Om te kunnen schalen zetten bedrijven vervolgens technologie en uitgebreide automatisering in om deze workflows en bedrijfsfuncties te beheren en integreren.
 • Geoptimaliseerd:  Optimalisering van dit proces vereist een gecentraliseerde strategie, ondersteunend budget en speciale rollen die het hele proces omvatten.
 • Autonoom:  Nadat al deze stadia zijn doorlopen, kunnen bedrijven kunstmatige intelligentie inzetten om de dagelijkse bedrijfsprocessen voor het maken en distribueren van internationale content te ondersteunen.

Waar wilt u heen?

Bedrijven die internationaal willen opereren, weten dat ze de juiste content moeten bieden om hun ambities waar te maken. Toch beschikken vele van hen nog niet over de juiste processen, technologieën en werkwijzen om die content ook daadwerkelijk te bieden.

Bedrijven moeten drie belangrijke doelen nastreven:

 • Gelijktijdige distributie van meertalige experiences binnen alle verschillende geografische gebieden, op alle platformen en kanalen en via alle contactpunten. 
 • Meer klanten door uitbreiding van geoptimaliseerde processen naar nieuwe markten. 
 • Internationale groei door uitbreiding naar meer regio's om echt internationaal te worden. 

Elk van deze doelen vereist een holistische benadering van content die het hele proces van creatie tot vertaling en distributie omvat.

Hoe komt u daar?

Pas wanneer u uw bedrijfsdoelen, -activiteiten en -technologie hebt afgestemd op uw contentvereisten en langetermijnstrategie, kunt u bepalen waar in de toekomst investeringen nodig zijn, welke eisen er aan uw organisatie zullen worden gesteld en welke processen er nodig zijn. Vervolgens kunt u daarop plannen. Alleen wanneer u inzicht hebt in de kloof tussen waar uw bedrijf zich nu bevindt en waar u naartoe wilt, kunt u een holistische strategie inzetten waarmee u verzekerd bent van succes.

Gelijktijdige distributie
Meer klanten
Internationale groei

Gelijktijdige contentdistributie

Hebt u klanten in verschillende landen? Wordt u bij het synchroniseren van content voor die landen beperkt door technologie en processen?

Bedrijven die markten in meerdere landen bedienen en die met verspreide teams werken, ondervinden vaak hinder van de verschillende contentsilo's en ontberen integrale processen en technologie. Hierdoor is de time-to-market vaak onnodig lang en is het lastig om een uniforme customer experience te bieden.

Met een GCOM kunt u uw producten wereldwijd sneller op de markt brengen.

Zorg voor gelijktijdige contentdistributie met een gecoördineerde bedrijfsbrede aanpak voor alle talen en markten, en alle afdelingen en distributiekanalen. 

Werk met gestandaardiseerde processen en de technologie voor het maken, beheren, vertalen en distribueren van content, waarbij u profiteert van automatisering, personalisering en internationale relevantie.

Bereik nieuwe klanten

Presteert u optimaal in uw eigen markt, met geoptimaliseerde processen voor content in een en dezelfde taal? Wilt u uitbreiden buiten uw huidige regio of land?

Steeds meer bedrijven met een sterke positie op de lokale markt hebben last van een stagnerende groei doordat de markt verzadigd raakt. Nu opkomende markten en digitale kanalen steeds meer potentie bieden, zien zij internationale uitbreiding als een goede manier om hun klantenkring te vergroten.

Met een GCOM haalt u nieuwe klanten binnen met een customer experience die de concurrentie de wind uit de zeilen neemt.

 • Bereik nieuwe klanten met technologie en vertaalondersteuning die uw merk beschermen en in nieuwe markten relevante content experiences bieden. 
 • Gebruik contentmanagementtechnologie en -processen die met u meegroeien, geschikt zijn voor distributie op verschillende kanalen, internationale processen ondersteunen en gebaseerd zijn op een solide taalstrategie.

Internationale groei

Hebt u momenteel uw blik vooral op uw eigen regio gericht, maar wilt graag u daarbuiten uitbreiden? Hebt u nieuwe processen en technologie nodig om op de juiste schaal in meertalige content te kunnen voorzien?

Organisaties die van oudsher binnen één regio of op één continent actief zijn, staan voor nieuwe uitdagingen wanneer ze zich ook op de rest van de wereld willen richten. Door hun gecentraliseerde, maar daardoor ook beperkende, organisatiestructuur ontberen ze de processen, automatisering en technologie die nodig zijn om te groeien. Daardoor ontbreekt het ze aan de holistische strategische visie die nodig is om inzicht te krijgen in hun behoefte aan internationale content.

Boor nieuwe markten aan met een Global content operating model

 • Betreed nieuwe markten met processen en technologie waarmee u meertalige content van verschillende afdelingen via verschillende distributiekanalen beschikbaar kunt maken. 
 • Gebruik content- en vertaaltechnologie en -services die internationale processen, distributie en activiteiten ondersteunen.