BeadforLife

Steun aan vrouwen uit de hele wereld bij de strijd tegen extreme armoede

BeadforLife

Millie 1BeadforLife is een non-profitorganisatie uit Boulder, Colorado, die vrouwen in het noorden van Oeganda de middelen wil geven om zich te ontworstelen aan armoede. BeadforLife ontstond uit een toevallige ontmoeting in een drukke Oegandese achterbuurt tussen de oprichters en Millie Grace Akena. Op de grond voor haar lemen huisje zat Millie kleurige kralen te rollen van smalle strookjes papier. Ze zagen dit als een goede kans voor Millie en veel andere Oegandese vrouwen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Zodoende werden de kralen meegebracht naar de VS, waar deze voor de vrouwen werden verkocht.

Kralen brengen blijdschap in Oeganda

BeadforLife zocht een partner voor de financiering van een initiatief om ossenploegen beschikbaar te stellen aan gemeenschappen. Met SDL als partner kon BeadforLife in 2011-2012 een begin maken met 12 ploegen plus ossen. De vrouwen kregen daarbij training in praktische landbouw, veeteelt en ploegen. Wie een os kreeg toegewezen, ging ermee akkoord de lening terug te betalen in anderhalf jaar. Zo was er geld om het programma uit te breiden en ploegen aan de volgende groep vrouwen toe te wijzen. Door deze vrouwen een efficiëntere manier van landbouwen te bieden, kunnen zij weer beter voor hun gezin zorgen en de armoedespiraal doorbreken.

Beads to Business-programma

Nieuwe componentBeadforLife is ervan overtuigd dat vrouwen aan de hand van een duurzaam traject hun leven kunnen veranderen om zo de armoede te ontvluchten. Daarom heeft de organisatie de Street Business School-training opgezet. Deze helpt vrouwen bij het sparen voor en opstarten van een eigen bedrijfje en bij het identificeren van kansen en uitdagingen. Met geld van de SDL Foundation werd voor 58 vrouwen de 6 maanden lange ondernemerstraining van het Beads to Business-programma gefinancierd. Dankzij de hulp van BeadforLife verwierven de vrouwen de benodigde vaardigheden om een succesvolle lokale ondernemer te worden.

BFL-infographic-preview

SDL is vereerd

Reikwijdte van activiteiten "We zijn SDL dankbaar voor de uitgebreide steun bij de realisatie van dit project. Zonder de financiële steun hadden we dit nieuwe idee niet kunnen testen en geen initiatief kunnen realiseren dat potentieel duizenden levens kan veranderen. We hopen dat jullie net zo trots zijn al wij op de successen van dit project en de impact die jullie hebben gehad op het leven van mensen in Oeganda."

SDL Bead Parties

Bead Parties

SDL-medewerkers in Superior, Maidenhead, Sheffield, Wakefield, Tokio, Chicago, San Jose, Seattle en Stuttgart hebben in december 2013 Bead Parties gehouden voor BeadforLife. Ze hebben voor maar liefst $ 6200 aan kralensieraden verkocht en meer bekendheid gegeven aan dit goede doel en de betrokkenheid van de SDL Foundation.
In december 2014 kwam er een vervolg en ditmaal deden 13 kantoren mee.  
Alecia McClure, Customer Care Specialist bij BeadforLife: "Het tweede jaar organiseerden allerlei SDL-kantoren evenementen voor BeadforLife, een non-profitorganisatie met het streven om vrouwen in Oeganda ondernemersvaardigheden bij te brengen. Er komen nog steeds opbrengsten binnen bij BeadforLife, maar naar verwachting is meer dan $ 5000 bijeengebracht voor de organisatie.  Samen met de $ 7000 van de vorige eindejaarsverkoop kan een grote impact op het leven van vrouwen en hun gezinnen worden gemaakt.  BeadforLife dankt de SDL-medewerkers voor hun steun en wil graag de samenwerking voortzetten. (De SDL Foundation heeft in de loop van de tijd ook al financiële steun geboden voor het verstrekken van ossenploegen aan boerencoöperaties in het noorden van Oeganda.)" 
BeadForLife Stories
Read more stories about some of the Woman who have benefitted from BeadforLife
SDL Foundation on Facebook
The SDL Foundation is committed to supporting sustainable development for communities across the globe sponsored by SDL employees.
De SDL Foundation
Bijdragen aan duurzame, structurele ontwikkeling om de levenskwaliteit te verbeteren voor gemeenschappen met een achterstandspositie over de hele w...
BeadforLife
Elke vrouw heeft wilskracht, trots en doorzettingsvermogen. BeadforLife helpt vrouwen die leven van minder dan een dollar per dag bij het opzetten ...